Witamy

Oferujemy Pañstwu wypoczynek w eleganckich 2 osobowych pokojach z ³azienkami Pokoje s± stylowo urz±dzone, w ka¿dym pokoju s± du¿e wygodne ³ó¿ka, szafa, stolik, oraz TV.

Do dyspozycji go¶ci jest równie¿ kuchnia w pe³ni wyposa¿ona. Teren jest ogrodzony, mo¿na bezp³atnie za parkowaæ samochód, zorganizowaæ grilla.


Wypo¿yczalnia rowerów dla go¶ci pensjonatu !

Nasze noclegi tak¿e w internecie w bazie Meteor. Serdecznie zapraszamy !

Sezonowa Promocja
 • Pensjonat Sage

  Pensjonat Sage

  Pensjonat "SAGE" po³o¿ony jest w £agowie Lubuskim w malowniczej okolicy. Znajdujemy siê z dala od zgie³ku miasta, blisko lasu i jeziora. Z pokoju mo¿na podziwiaæ przyrodê, pos³uchaæ ¶piewu ptaków, szumu drzew.

  Wypoczynek u Ani

  Wypoczynek u Ani

  Oferujemy Pañstwu wypoczynek w eleganckich 2 osobowych pokojach z ³azienkami Pokoje s± stylowo urz±dzone, w ka¿dym pokoju s± du¿e wygodne ³ó¿ka, szafa, stolik, oraz TV. 

  Domek Country

  Domek Country

  Oferujemy Pañstwu wypoczynek w nowo wybudowanym eleganckim domku w którym znajduje siê: Na Parterze- salon z kominkiem i telewizorem LCD ,

 • Mieszkanie w agowie

  Mieszkanie w agowie

  Oferujemy Pañstwu wypoczynek w eleganckim mieszkaniu w stylowej kamienicy przy ul. Chopina w £agowie. Do dyspozycji go¶ci  jest pokój dzienny z TV, sypialnia

  Kwatery u Ani

  Kwatery u Ani

  Oferujemy Pañstwu wypoczynek w dwóch eleganckich 2 osobowych pokojach z ³azienkami, oraz apartament sk³adaj±cy siê z z 2 pokoi 2 os, saloniku i ³azienki. Pokoje s± stylowo urz±dzone, w ka¿dym pokoju s± du¿e wygodne ³ó¿ka, szafa, stolik, oraz TV. 

  Asbud agw

  Asbud agw

  ASBUD spó³ka jawna, jest generalnym wykonawc± Osiedla Country oraz Osiedla Chopina w £agowie, oferujê  na sprzeda¿ Domy Apartamenty oraz Mieszkania w £agowie i ¦wiebdozinie.